Pogodba o donaciji se sklene direktno med vašim podjetjem in Slovensko Karitas.