Medicinske zaščitne maske TIP II, blagovne znamke Hongyu, ustrezajo zahtevam o kakovosti iz tehničnih specifikacij ter so skladne z vsemi veljavnimi predpisom in standardi, ki se zahtevajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.