Namen donacije je, da donator prejemniku donacije donira denarna sredstva za namen nakupa medicinskih zaščitnih maskah za zaposlene, prostovoljce in prejemnike pomoči. Prejemnik donacije donirana sredstva porabi izključno za nakup medicinskih zaščitnih mask.